Betaal

Betaling aan Werkplek Wageningen kan op IBAN: NL 35 RABO 0348 6247 00 o.v.v. kostenplaats 100611

Goed om te weten: “Werkplek Bergstraat” is een project van het Leger des Heils/GidB. Wij zijn een ANBI stichting en brengen geen BTW in rekening. Kvk nummer: 41208155